Tuotteen korjauttamisen ensimmäiset vaiheet



Tehdäänpä vianmääritys (vain TV)

Varaosat
Takuu ja muut
Korjauksen valmisteleminen
Sony Mobile & SmartWatch
PlayStation
Sony Professional